Bywaj� u nas tw�rcy, prawnicy, przedstawiciele �wiata nauki, polityki, biznesmeni i lekarze... Nasz pensjonat doceniaj� w r�wnej mierze zwykli ludzie, jak i gwiazdy estrady.

Pod Lipami go�cili mi�dzy innymi:
MAANAM, Budka Suflera, Republika, Elektryczne Gitary, De Mono, Ryszard Rynkowski, Jerzy Zelnik, Hanna Bielicka, Katarzyna Figura, Olgierd �ukaszewicz, Chuck Mangione, Kajah, Robert Gawli�ski, Janusz Zaorski, Weronika Marczuk-Pazura, Cezary Pazura, Izabella Trojanowska, Mariusz Lubomski, Billy Harper z zespo�em, Tomasz Stockinger, Jerzy Gruza, Micha� Urbaniak, Katarzyna Skrzynecka, Cezary �ak, Joanna ��kowska, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Krystyna Pro�ko, Marcin Daniec.
O samopoczuciu naszych go�ci �wiadcz� ich wpisy w ksi�gach pami�tkowych.