Zapraszamy Pa�stwa do wspania�ego miejsca "Pod Lipami", po�o�onego na obrze�ach Szczecina, niedaleko polsko-niemieckiego przej�cia granicznego w Lubieszynie, zaledwie siedem kilometr�w od centrum miasta.
Mamy w ofercie siedem dwuosobowych pokoi, gwarantuj�cych komfortowe warunki pobytu, znakomit� kuchni� oraz profesjonaln� i dyskretn� obs�ug�. Do dyspozycji go�ci jest basen, sauna, a w ciep�e dni - taras i ogr�d. Tutaj tw�rcy szukaj� natchnienia, politycy spokoju, biznesmeni �api� oddech, arty�ci odpoczywaj� od kamer, a zwykli ludzie - od codzienno�ci.

Serdecznie zapraszamy!
Gra�yna i Stanis�aw Winowiczowie