Naszym go�ciom oferujemy siedem dwuosobowych, komfortowych pokoi z �azienkami, wyposa�onych w telewizj� satelitarn�, Internet i telefon. Przez ca�� dob� do dyspozycji Pa�stwa s� restauracja i coctail bar. Mo�na r�wnie� skorzysta� z basenu i sauny oraz zam�wi� profesjonalny masa�.

Organizujemy tak�e imprezy okoliczno�ciowe, spotkania rodzinne, towarzyskie i firmowe: cocktail party, przyj�cia bufetowe, garden party, a tak�e przyj�cia zasiadane: business lunche, obiady, kolacje, bankiety. Specjalnie przygotowana sala pomie�ci do 50 os�b. Menu uk�adamy pod upodobania go�ci, zgodnie z ich mo�liwo�ciami.
Szczeg�lnie polecamy kameralne przyj�cia weselne z eleganckim apartamentem dla nowo�e�c�w.
Coraz wi�ksz� popularno�ci� ciesz� si� przyj�cia tematyczne, np. serowa uczta, truskawkowe pola...